566 663 115
urad@obecheralec.cz

Vyhlášky

Vyvěšeno: 27. listopad 2020
PDF, 304 KB
Kalkulace stočného na rok 2021
Vyvěšeno: 27. listopad 2020
PDF, 240.6 KB
Kakulace vodného od 1.12.2020-30.11.2021
Vyvěšeno: 1. leden 2020
PDF, 1.2 MB
3-2019 – Obecně závazná vyhláška obce Herálec č.32019 o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno: 1. leden 2020
PDF, 652.8 KB
2-2019 - Obecně závazná vyhláška obce Herálec č.22019 o místním poplatku ze vstupného
Vyvěšeno: 1. leden 2020
PDF, 792 KB
1-2019 - Obecně závazná vyhláška obce Herálec č.12019 o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 29. říjen 2016
PDF, 198.3 KB
2-2016 - Obecně závazná vyhláška obce Herálec č.22016 o regulaci hlučných činností
Vyvěšeno: 1. říjen 2016
PDF, 344.3 KB
1-2016 - Obecně závazná vyhláška obce Herálec č.12016 o nočním klidu
Vyvěšeno: 1. srpen 2016
PDF, 398.6 KB
Nařízení 12016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Herálec
Vyvěšeno: 1. říjen 2015
PDF, 173 KB
3- 2015 - Obecně závazná vyhláška č.3-2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Vyvěšeno: 15. březen 2015
22015 O STANOVENí SYSTéMU SHROMAžďOVáNí, SBěRU, PřEPRAVY, TříDěNí, VYUžíVáNí A ODSTRAňOVáNí KOMUNáLNíCH ODPADů A NAKLáDáNí S, 621 KB
2-2015 - Obecně závazná vyhláška č.22015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Herálec
Vyvěšeno: 13. únor 2014
PDF, 286.6 KB
Upozornění - chov zvířat
Vyvěšeno: 1. leden 2014
PDF, 565.2 KB
5-2013 - Obecně závazná vyhláška č.52013 o místním poplatku ze vstupného
Vyvěšeno: 1. leden 2014
PDF, 836.6 KB
4-2013 – Obecně závazná vyhláška č.42013 o místním poplatku za užívání veř. prostranství
Vyvěšeno: 1. leden 2013
2- 2012 O MíSTNíM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTéMU SHROMAžďOVáNí, SBěRU, PřEPRAVY, TříDěNí, VYUžíVáNí A ODSTRAňOVáNí KOMUNáLNíCH OD, 941.8 KB
2-2012 - Obecně závazná vyhláška č.2- 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 1. březen 2011
PDF, 1.8 MB
Řád veř. pohřebiště obce Herálec
Vyvěšeno: 1. leden 2010
PDF, 187.5 KB
2-2009 - koef. daně z nemovitosti
All Rights Reserved, Obec Herálec © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti