566 663 115
urad@obecheralec.cz

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název Obec Herálec
 2. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb.
 3. Organizační struktura
  1. Zastupitelstvo obce
  2. Rada obce
  3. Starosta obce
  4. Administrativa obce 
  5. Kontrolní a finanční výbor obce, ostatní komise
 4. Kontaktní spojení 
 5. Případné platby můžete poukázat 1623750339 / 0800
 6.  00294306
 7. DIČ CZ00294306, Obec Herálec je plátcem DPH
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 
 14. Nejdůležitější předpisy – Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ČR
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Seznam organizací – Základní škola Herálec – Místní lidová knihovna
All Rights Reserved, Obec Herálec © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti