566 663 115
urad@obecheralec.cz

Úřední deska

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, schválený závěrečný účet, schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválená pravidla rozpočtového provizoria:

jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese www.obecheralec.cz a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Český Herálec 80, kancelář účetní, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.

Vyvěšeno: 30. listopad 2021 Sejmuto: 16. prosinec 2021
PDF, 843 KB
Návrh rozpočtu Obce Herálec na rok 2022
Vyvěšeno: 24. listopad 2021 Sejmuto: 10. prosinec 2021
PDF, 4.6 MB
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec a části k.ú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 13. říjen 2021 Sejmuto: 31. prosinec 2021
PDF, 1.1 MB
Výzva k vlastníkům lesů - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 13. září 2021 Sejmuto: 31. prosinec 2021
PDF, 376.5 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 26. únor 2021 Sejmuto: 26. únor 2023
PDF, 631.1 KB
Výroční zpráva Obce Herálec 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno: 25. únor 2021 Sejmuto: 25. únor 2024
PDF, 893 KB
Veřejnoprávní smlouva 2/2021 - TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 25. únor 2021 Sejmuto: 25. únor 2024
PDF, 884.4 KB
Veřejnoprávní smlouva 1/2021 - TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 9. duben 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 196.4 KB
Veřejnoprávní smlouva – Obec Křižánky
Vyvěšeno: 28. únor 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 610.1 KB
Výroční zpráva Obce Herálec o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Vyvěšeno: 12. únor 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 2.2 MB
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec
Vyvěšeno: 2. leden 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 190.3 KB
Zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyvěšeno: 3. září 2019 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 739.6 KB
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 18. březen 2019 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 1.6 MB
Veřejnoprávní smlouva č.3/2019 – Římskokatolická farnost Herálec
Vyvěšeno: 18. březen 2019 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 1.6 MB
Veřejnoprávní smlouva 2/2019 – TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 28. únor 2019 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 71.8 KB
Výroční zpráva Obce Herálec 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno: 13. duben 2017 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 114.2 KB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2017-2022
Vyvěšeno: 13. duben 2017 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 211.9 KB
Střednědobý výhled rozpočtu obce Herálec na období 2017 - 2022
Vyvěšeno: 9. září 2015 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 2.9 MB
Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
All Rights Reserved, Obec Herálec © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti