566 663 115
urad@obecheralec.cz

Úřední deska

Vyvěšeno: 13. září 2023 Sejmuto: 1. leden 2024
XLS, 213 KB
žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníkůŽádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníkůVážený pane starosto,na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcechmajetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrálnízákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaněnedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostímohou přihlásit o svá práva, upozorňuji, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostíze strany ÚZSVM.Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona naúřední desce Vašeho úřadu, a to nepřetržitě až do data 1. ledna 2024. Seznam nemovitostí, jichžse tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Natéto adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaciv problematice NIV.Závěrem doplňuji, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, budeÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budounejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad,státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetekzájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu,aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořilrozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovenýchzákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

Vyvěšeno: 10. srpen 2023 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 91.6 KB
Publicita - Herálec, dostavba splaškové kanalizace
Vyvěšeno: 4. červenec 2023 Sejmuto: 2. listopad 2023
PDF, 103.3 KB
Výlukový jízdní řád
Vyvěšeno: 16. červen 2023 Sejmuto: 15. červenec 2024
PDF, 14.1 MB
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Vyvěšeno: 6. červen 2023 Sejmuto: 1. červenec 2024
PDF, 1.5 MB
DSO -schválený záv. účet a další dokumenty ke zveřejnění na úř. deskách
Vyvěšeno: 8. březen 2023 Sejmuto: 2. leden 2024
XLSX, 9.7 KB
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Soubor ke stažení ZDE {excel 10kB}

Vyvěšeno: 16. prosinec 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 919.9 KB
Schválený rozpočet na rok 2023
Vyvěšeno: 11. listopad 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2024
PDF, 276.8 KB
Návrh střednědobého výhledu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r. 2023-2024
Vyvěšeno: 4. listopad 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 2.1 MB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 28. červen 2022 Sejmuto: 29. červen 2025
PDF, 830 KB
Veřejnoprávní smlouva - Křižánky
Vyvěšeno: 10. březen 2022 Sejmuto: 11. březen 2025
PDF, 831.8 KB
Veřejnoprávní smlouva 2/2022 - TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 10. březen 2022 Sejmuto: 11. březen 2025
PDF, 893.1 KB
Veřejnoprávní smlouva 1/2022 - Římskokatolická farnost Herálec
Vyvěšeno: 20. říjen 2021 Sejmuto: 20. říjen 2024
PDF, 803.2 KB
Veřejnoprávní smlouva - Křižánky
Vyvěšeno: 25. únor 2021 Sejmuto: 25. únor 2024
PDF, 893 KB
Veřejnoprávní smlouva 2/2021 - TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 25. únor 2021 Sejmuto: 25. únor 2024
PDF, 884.4 KB
Veřejnoprávní smlouva 1/2021 - TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 9. duben 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 196.4 KB
Veřejnoprávní smlouva – Obec Křižánky
Vyvěšeno: 28. únor 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 610.1 KB
Výroční zpráva Obce Herálec o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Vyvěšeno: 12. únor 2020 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 2.2 MB
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec
Vyvěšeno: 3. září 2019 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 739.6 KB
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec
Vyvěšeno: 9. září 2015 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 2.9 MB
Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
PDF, 84.2 KB
Výlukové jízdní řády po dobu uzavírky sil. II/343 v Hlinsku
PDF, 329.2 KB
dispozice s majetkem obce - p.č.540 v kú. Herálec n.M.
PDF, 517.6 KB
dispozice s majetkem obce - p.č.1047-74..86, Český Herálec a 80-30-1036 Herálec na Moravě
PDF, 160 KB
Dispozice s majetkem obce 1137 a 982-5
PDF, 160.1 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 9/1
PDF, 166.5 KB
Dispozice s majetkem obce

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
All Rights Reserved, Obec Herálec © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti