566 663 115
urad@obecheralec.cz

Sazebník poplatků a služeb

KOPÍROVÁNÍ 2 Kč/stránka + DPH 21%
3 Kč/list + DPH 21%
OVĚŘENÍ PODPISU 30 Kč
OVĚŘENÍ LISTINY 30 Kč
ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU 50 Kč/osoba
HLÁŠENÍ V MÍSTNÍM ROZHLASU 50 Kč/hlášení + DPH 21%
POPLATEK ZA PSA 300 Kč/rok
200Kč/rok- důchodce nad 65 let
POPLATEK ZA POPELNICI 550 Kč/osoba, 550 Kč u rekreačních chalup
TRAKTOR 550 Kč/hodina + DPH 21% (Zetor 5245)
650 Kč hodina  + DPH 21% (Zetor Proxima)
500 Kč/ hodina + DPH 21% (Kioty)
VALNÍK 200 Kč/den + DPH 21% poř. 25 Kč/hod. při tažení traktorem
UNC 550 Kč/hodina + DPH 21%
VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK 200 Kč/den + DPH 21%
 VODNÉ 30,- Kč/m3 + DPH 10%
50,- Kč/m3 + DPH 10% právnické osoby
STOČNÉ 550,- Kč + DPH 10% na osobu/rok – trvalý pobyt
750,- Kč + DPH 10% na rekreační nemovitost/rok
POPLATEK ZA HROB 75,- Kč/rok – hrob
150,- Kč/rok – dvojhrob

 

Bezplatně jsou poskytovány:
– informace poskytnuté formou nahlédnutí do „spisu, dokumentu“ v listinné podobě – informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu – informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti OÚ a lze provést jejich přímé nakopírování na digitální médium.

Sazebník úhrad:

za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

Materiálové náklady

  • kopírovací služby formát A3 (jednostr./oboustr.) 3,-Kč/4,-Kč, formát A4 (jednostr./oboustr.) 2,-Kč/3,-Kč 
  • tisk na tiskárnách PC
    •  černobílé 2,-Kč 1 stránka
    •  barevné   5,-Kč 1 stránka 
  • magnetický nosič (disketa 3,5″) – nepodoporováno
  • optický nosič (CD-ROM) 20,-Kč 
  • doručovací náklady (poštovné) dle tarifů České pošty

Zpracování, vyhledání informace

  •  30,- Kč za každou započatou čtvrt hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace, úhradu za poskytnutí informace provede žadatel do pokladny obce  nebo bezhotovostní platbou na účet obce  před odesláním – vydáním informace.

 

 

Ceny platné od 1. 1. 2013

All Rights Reserved, Obec Herálec © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti