566 663 115
urad@obecheralec.cz

Archiv

Vyvěšeno: 18. březen 2024 Sejmuto: 27. březen 2024
PDF, 822.5 KB
Pozvánka na ZO Kraje Vysočina
Vyvěšeno: 13. březen 2024 Sejmuto: 21. březen 2024
PDF, 178.1 KB
pozvánka na zasedání ZO - 20.3.2024
Vyvěšeno: 1. březen 2024 Sejmuto: 19. březen 2024
PDF, 157.1 KB
Dispozice s majetkem obce - pronájem kabin 4-7.8.2024
Vyvěšeno: 1. březen 2024 Sejmuto: 19. březen 2024
PDF, 168.1 KB
Dispozice s majetkem obce - čp. 81 - bývalá zubní ordinace
Vyvěšeno: 29. únor 2024 Sejmuto: 15. březen 2024
PDF, 1.5 MB
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu -
Vyvěšeno: 29. únor 2024 Sejmuto: 15. březen 2024
PDF, 1004.4 KB
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích - Herálec - Vortová
Vyvěšeno: 22. únor 2024 Sejmuto: 8. březen 2024
PDF, 199.3 KB
dispozice s majetkem obce převod
Vyvěšeno: 20. únor 2024 Sejmuto: 8. březen 2024
PDF, 193.8 KB
Kú Kraje Vysočina - posuzování vlivů na ŽP

zde

Vyvěšeno: 13. únor 2024 Sejmuto: 22. únor 2024
PDF, 231.7 KB
Pozvánka na ZO č. 17-2-2023 dne 21.2.2024
Vyvěšeno: 6. únor 2024 Sejmuto: 20. únor 2024
PDF, 155.9 KB
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 6. únor 2024 Sejmuto: 20. únor 2024
PDF, 160.2 KB
Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 6. únor 2024 Sejmuto: 20. únor 2024
PDF, 155.5 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 540 o výměře 2503 m2
Vyvěšeno: 24. leden 2024 Sejmuto: 9. únor 2024
PDF, 2.1 MB
dispozice s majetkem obce - prodej stavebních parcel v lokalitě Chaloupky
Vyvěšeno: 17. leden 2024 Sejmuto: 25. leden 2024
PDF, 192.1 KB
Pozvánka na ZO Herálec 24.1.2024
Vyvěšeno: 11. leden 2024 Sejmuto: 27. leden 2024
PDF, 1.2 MB
Veřejná vyhláška - Obytný soubor RD Chaloupky
Vyvěšeno: 13. prosinec 2023 Sejmuto: 21. prosinec 2023
PDF, 130.3 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 6. prosinec 2023 Sejmuto: 14. prosinec 2023
PDF, 173.9 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 5. prosinec 2023 Sejmuto: 13. prosinec 2023
PDF, 1.1 MB
pozvánka na zasedaní ZK Vysočina 12.12.2023
Vyvěšeno: 27. listopad 2023 Sejmuto: 11. prosinec 2023
PDF, 164.8 KB
dispozice s majetkem obce čp. 81
Vyvěšeno: 24. listopad 2023 Sejmuto: 15. prosinec 2023
PDF, 151.9 KB
Návrh rozpočtu Obce Herálec na rok 2024
Vyvěšeno: 24. listopad 2023 Sejmuto: 9. prosinec 2023
PDF, 4.3 MB
Záměr prodeje stavebních pozemků pro individuální rodinnou výstavbu, rodinný soubor RD Chaloupky, na p.č. 271/50 v kú. Český Herálec
Vyvěšeno: 24. listopad 2023 Sejmuto: 9. prosinec 2023
PDF, 207 KB
Návrh rozpočtu Mikroregionu Žďársko na rok 2024
Vyvěšeno: 20. listopad 2023 Sejmuto: 5. prosinec 2023
PDF, 147.2 KB
dispozice s majetkem obce - 9/64 v kú Český Herálec
Vyvěšeno: 16. listopad 2023 Sejmuto: 24. listopad 2023
PDF, 143.6 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 8. listopad 2023 Sejmuto: 16. listopad 2023
PDF, 220.4 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 31. říjen 2023 Sejmuto: 16. listopad 2023
PDF, 1.9 MB
Veřejná vyhláška - - úprava provozu směr Vortová
Vyvěšeno: 26. říjen 2023 Sejmuto: 8. listopad 2023
PDF, 109 KB
Pozvánka na ZO Kraje Vysočina
Vyvěšeno: 18. říjen 2023 Sejmuto: 30. prosinec 2023
PDF, 1.3 MB
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodného úpravy provozu - Aquasys
Vyvěšeno: 17. říjen 2023 Sejmuto: 2. listopad 2023
PDF, 1.2 MB
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Vortová
Vyvěšeno: 11. říjen 2023 Sejmuto: 19. říjen 2023
PDF, 213.1 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 4. říjen 2023 Sejmuto: 20. říjen 2023
PDF, 153.4 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 687/24 v kú. ČH
Vyvěšeno: 3. říjen 2023 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 92.9 KB
Publicita - hřbitovní zeď
Vyvěšeno: 25. září 2023 Sejmuto: 11. říjen 2023
PDF, 897.5 KB
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - vlk obecný
Vyvěšeno: 13. září 2023 Sejmuto: 1. leden 2024
XLS, 213 KB
žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníkůŽádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníkůVážený pane starosto,na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcechmajetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrálnízákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaněnedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostímohou přihlásit o svá práva, upozorňuji, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostíze strany ÚZSVM.Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona naúřední desce Vašeho úřadu, a to nepřetržitě až do data 1. ledna 2024. Seznam nemovitostí, jichžse tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Natéto adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaciv problematice NIV.Závěrem doplňuji, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, budeÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budounejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad,státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetekzájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu,aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořilrozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovenýchzákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

Vyvěšeno: 6. září 2023 Sejmuto: 14. září 2023
PDF, 53.2 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 4. září 2023 Sejmuto: 12. září 2023
PDF, 296.4 KB
Pozvánka na ZO Kraje Vysočina
Vyvěšeno: 10. srpen 2023 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 303.3 KB
Publicita - Herálec, dostavba splaškové kanalizace
Vyvěšeno: 19. červenec 2023 Sejmuto: 27. červenec 2023
PDF, 245.6 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 4. červenec 2023 Sejmuto: 2. listopad 2023
PDF, 103.3 KB
Výlukový jízdní řád
Vyvěšeno: 20. červen 2023 Sejmuto: 7. červenec 2023
PDF, 533.3 KB
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č.4 územního plánu Herálec
Vyvěšeno: 14. červen 2023 Sejmuto: 30. červen 2023
PDF, 149.3 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 975/35
Vyvěšeno: 14. červen 2023 Sejmuto: 30. červen 2023
PDF, 145.4 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 482/11
Vyvěšeno: 14. červen 2023 Sejmuto: 30. červen 2023
PDF, 146.5 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 99/32
Vyvěšeno: 7. červen 2023 Sejmuto: 14. červen 2023
PDF, 165.2 KB
pozvánka na ZO 7/5-2023 14.6.2023
Vyvěšeno: 1. červen 2023 Sejmuto: 15. červen 2023
PDF, 1.4 MB
Pozvánka zastup. Kraje Vysočina
Vyvěšeno: 29. květen 2023 Sejmuto: 13. červen 2023
PDF, 157.8 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 85/3 a 84/21 v kú. HnM
Vyvěšeno: 29. květen 2023 Sejmuto: 13. červen 2023
PDF, 149.2 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 9/1 v kú ČH 1
Vyvěšeno: 17. květen 2023 Sejmuto: 22. červen 2023
PDF, 14.3 MB
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno: 12. květen 2023 Sejmuto: 31. květen 2023
PDF, 1.4 MB
DSO - k uveřejnění na úř. deskách
Vyvěšeno: 10. květen 2023 Sejmuto: 18. květen 2023
PDF, 189.6 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 2. květen 2023 Sejmuto: 16. květen 2023
PDF, 153.9 KB
Dispozice s majetkem obce
Vyvěšeno: 26. duben 2023 Sejmuto: 10. květen 2023
PDF, 1.1 MB
Pozvánka na ZO Kraje Vysočina
Vyvěšeno: 21. duben 2023 Sejmuto: 26. květen 2023
PDF, 254.4 KB
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hr. předpis. seznam k dani z nem. věcí na rok 2023
Vyvěšeno: 21. duben 2023 Sejmuto: 27. květen 2023
PDF, 254.4 KB
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hr. předpis. seznam k dani z nem. věcí na rok 2023
Vyvěšeno: 21. duben 2023 Sejmuto: 31. květen 2023
PDF, 685.6 KB
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.4 územního plánu Herálec
Vyvěšeno: 20. duben 2023 Sejmuto: 10. květen 2023
PDF, 7.3 MB
Veřejná vyhláška Rozhodnutí - Společné povolení stavby vodního díla ,, Herálec, dostavba splaškové kanalizace...."
Vyvěšeno: 12. duben 2023 Sejmuto: 20. duben 2023
PDF, 290.3 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 12. duben 2023 Sejmuto: 17. květen 2023
PDF, 91.8 KB
Veřejná vyhláška - oddělení daně z příjmů FO
Vyvěšeno: 28. březen 2023 Sejmuto: 11. duben 2023
PDF, 161.7 KB
Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Český Herálec
Vyvěšeno: 20. březen 2023 Sejmuto: 5. duben 2023
PDF, 154.5 KB
dispozice s majetkem obce 482-10
Vyvěšeno: 14. březen 2023 Sejmuto: 31. březen 2023
PDF, 152.3 KB
dispozice s majetkem obe - pronájem části 488/121
Vyvěšeno: 8. březen 2023 Sejmuto: 2. leden 2024
XLSX, 9.7 KB
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Soubor ke stažení ZDE {excel 10kB}

Vyvěšeno: 8. březen 2023 Sejmuto: 16. březen 2023
PDF, 229.4 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 8. březen 2023 Sejmuto: 24. březen 2023
PDF, 2.3 MB
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Vyvěšeno: 6. březen 2023 Sejmuto: 22. březen 2023
PDF, 1.2 MB
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno: 27. únor 2023 Sejmuto: 15. březen 2023
PDF, 440.6 KB
Veřejná vyhláška - uzavření veřejnosprávní smlouvy
Vyvěšeno: 15. únor 2023 Sejmuto: 4. březen 2023
PDF, 470 KB
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Devět skal
Vyvěšeno: 8. únor 2023 Sejmuto: 16. únor 2023
PDF, 249.7 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 26. leden 2023 Sejmuto: 7. únor 2023
PDF, 2.2 MB
pozvánka na Zastupitelstvo kraje Vysočina 7.2.2023
Vyvěšeno: 25. leden 2023 Sejmuto: 10. únor 2023
PDF, 162.2 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 271/61
Vyvěšeno: 16. leden 2023 Sejmuto: 30. leden 2023
PDF, 456.8 KB
Oznámení o době a místě o konání volby prezidenta ČR - ii. kolo
Vyvěšeno: 10. leden 2023 Sejmuto: 26. leden 2023
PDF, 157.9 KB
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 975/33 v k.ú. Český Herálec
Vyvěšeno: 10. leden 2023 Sejmuto: 26. leden 2023
PDF, 163.7 KB
Zveřejnění záměru prodeje pozemků 977/10 a 105 v k.ú. Český Herálec
Vyvěšeno: 6. leden 2023 Sejmuto: 21. leden 2023
PDF, 489.8 KB
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání
Vyvěšeno: 5. leden 2023 Sejmuto: 13. leden 2023
PDF, 58.8 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 2. leden 2023 Sejmuto: 31. leden 2023
PDF, 2 MB
Informace k volbám Prezidenta 2023
Vyvěšeno: 16. prosinec 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 919.9 KB
Schválený rozpočet na rok 2023
Vyvěšeno: 15. prosinec 2022 Sejmuto: 1. leden 2023
DOCX, 38.7 KB
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 7. prosinec 2022 Sejmuto: 15. prosinec 2022
PDF, 241.3 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 2. prosinec 2022 Sejmuto: 14. prosinec 2022
PDF, 109.5 KB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 13.12.2022
Vyvěšeno: 29. listopad 2022 Sejmuto: 14. prosinec 2022
PDF, 337.9 KB
Dispozice s majetkem obce - čp. 98
Vyvěšeno: 23. listopad 2022 Sejmuto: 16. leden 2023
PDF, 420.6 KB
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - stanovení počtu a sídel volebních okrsků
Vyvěšeno: 11. listopad 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 288.6 KB
Návrh rozpočtu Mikroregionu Žďársko na rok 2023
Vyvěšeno: 10. listopad 2022 Sejmuto: 16. prosinec 2022
PDF, 907.6 KB
Návrh rozpočtu Obce Herálec na rok 2023
Vyvěšeno: 4. listopad 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2023
PDF, 2.1 MB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 2. listopad 2022 Sejmuto: 10. listopad 2022
PDF, 286.1 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 1. listopad 2022 Sejmuto: 18. listopad 2022
PDF, 8.8 MB
Aktualizace Plánu odpad. hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
Vyvěšeno: 20. říjen 2022 Sejmuto: 21. listopad 2022
PDF, 425.4 KB
Vyhlášen platnosti obnoveného katastrálního operátu - Český Herálec
Vyvěšeno: 7. říjen 2022 Sejmuto: 17. říjen 2022
PDF, 339.7 KB
Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 3. říjen 2022 Sejmuto: 18. říjen 2022
PDF, 623.9 KB
SPÚ - OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ SOUPISU NÁROKU VLASTNÍKŮ POZEMKŮ
Vyvěšeno: 27. září 2022 Sejmuto: 13. říjen 2022
PDF, 683.1 KB
oznámení o uzavření VPS - Ústav pro strukturární politiku v zemedělství, a.s.
Vyvěšeno: 14. září 2022 Sejmuto: 30. září 2022
PDF, 349.2 KB
Dispozice s majetkem obce - p.č. 442/6
Vyvěšeno: 31. srpen 2022 Sejmuto: 8. září 2022
PDF, 168.3 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 24. srpen 2022 Sejmuto: 2. září 2022
PDF, 357.9 KB
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - prodloužení účinnnosti
Vyvěšeno: 24. srpen 2022 Sejmuto: 23. září 2022
PDF, 377.5 KB
Pozvánka na zasedání OVK - Volby do ZO 23. a 24.9.2022
Vyvěšeno: 16. srpen 2022 Sejmuto: 4. říjen 2022
PDF, 905.2 KB
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí
Vyvěšeno: 3. srpen 2022 Sejmuto: 5. září 2022
PDF, 392.2 KB
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Vyvěšeno: 3. srpen 2022 Sejmuto: 19. srpen 2022
PDF, 311.8 KB
dispozice s majetkem obce 367-3 546-5
Vyvěšeno: 15. červenec 2022 Sejmuto: 1. srpen 2022
PDF, 1.3 MB
Státní pozemkový úrad - ROZHODNUTÍ
Vyvěšeno: 13. červenec 2022 Sejmuto: 21. červenec 2022
PDF, 359.4 KB
Pozvánka na ZO 20.7.2022
Vyvěšeno: 11. červenec 2022 Sejmuto: 12. srpen 2022
PDF, 444.5 KB
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Herálec v uplynulém období
Vyvěšeno: 8. červenec 2022 Sejmuto: 12. srpen 2022
PDF, 551.4 KB
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy č.3 o uplatňování Územního plánu Herálec v uplynulém období
Vyvěšeno: 7. červenec 2022 Sejmuto: 15. srpen 2022
PDF, 1.1 MB
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno: 1. červenec 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 147.8 KB
schválený rozpočet DSO „Mikroregion Žďársko“
Vyvěšeno: 1. červenec 2022 Sejmuto: 22. červenec 2022
PDF, 22.1 KB
Dispozice s majetkem obce - prodej - 1/17,34/6
Vyvěšeno: 1. červenec 2022 Sejmuto: 22. červenec 2022
PDF, 22.3 KB
Dispozice s majetkem obce - pronájem - p.č.468,556/83,556/58
Vyvěšeno: 1. červenec 2022 Sejmuto: 22. červenec 2022
PDF, 21.4 KB
Dispozice s majetkem obce - pronájem - p.č. 464/11
Vyvěšeno: 20. červen 2022 Sejmuto: 30. červen 2022
PDF, 39 KB
Pozvánka schůze DSO 29.6.2022 v 15.30 h.
Vyvěšeno: 16. červen 2022 Sejmuto: 31. červenec 2023
PDF, 18.1 MB
Schválený závěrečný účet za rok 2021
Vyvěšeno: 16. červen 2022 Sejmuto: 31. říjen 2022
PDF, 158.3 KB
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Vyvěšeno: 9. červen 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 295.4 KB
Mikroregion Žďársko - Návrh rozpočtu na rok 2022
Vyvěšeno: 8. červen 2022 Sejmuto: 16. červen 2022
PDF, 247.6 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 7. červen 2022 Sejmuto: 15. červen 2022
PDF, 2.1 MB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2022 - 14.6.2022 v 10:00 hod.
Vyvěšeno: 1. červen 2022 Sejmuto: 16. červen 2022
PDF, 953.8 KB
Oznámení o upřesnění obvodu KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
Vyvěšeno: 18. květen 2022 Sejmuto: 3. červen 2022
PDF, 325.6 KB
dispozice s majetkem obce p.č. 239/49 v kú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 17. květen 2022 Sejmuto: 31. prosinec 2022
PDF, 1.3 MB
Kůrovcová kalamita na Žďársku pokračuje i v roce 2022....
Vyvěšeno: 16. květen 2022 Sejmuto: 31. květen 2022
PDF, 5.8 MB
SPÚ - USNESENÍ - prodloužení lhůty
Vyvěšeno: 10. květen 2022 Sejmuto: 27. květen 2022
PDF, 342.8 KB
Dispozice s majetkem obce - prodej 554/17,544/18,51/6 v kú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 10. květen 2022 Sejmuto: 27. květen 2022
PDF, 310.8 KB
dispozice s majetkem obce čp. 98
Vyvěšeno: 4. květen 2022 Sejmuto: 12. květen 2022
PDF, 228.5 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 3. květen 2022 Sejmuto: 19. červen 2022
PDF, 18.1 MB
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno: 21. duben 2022 Sejmuto: 24. květen 2022
PDF, 2.7 MB
Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu \Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Vortová
Vyvěšeno: 20. duben 2022 Sejmuto: 28. květen 2022
PDF, 257.6 KB
Veřejná vyhláška - sdělení FÚ o možnosti nahlédnutí do hromadného předpisoného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Vyvěšeno: 6. duben 2022 Sejmuto: 14. duben 2022
PDF, 195.9 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 1. duben 2022 Sejmuto: 16. duben 2022
PDF, 1.2 MB
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno: 9. březen 2022 Sejmuto: 17. březen 2022
PDF, 200 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 9. březen 2022 Sejmuto: 24. březen 2022
PDF, 710.8 KB
Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu -
Vyvěšeno: 9. březen 2022 Sejmuto: 30. duben 2022
PDF, 925.3 KB
Oznámení o zahájení obnovy Katastrálního aparátu novým mapováním - Kocanda
Vyvěšeno: 9. březen 2022 Sejmuto: 30. duben 2022
PDF, 51 KB
Oznámení o zahájení obnovy Katastrálního aparátu novým mapováním - Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 8. březen 2022 Sejmuto: 16. březen 2022
PDF, 1.4 MB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2022 - 15.3.2022 v 10:00 hod.
Vyvěšeno: 28. únor 2022 Sejmuto: 15. březen 2022
PDF, 329.8 KB
Dispozice s majetkem obce - 445/6, 556/95,556/65, 566/63
Vyvěšeno: 1. únor 2022 Sejmuto: 10. únor 2022
PDF, 527.3 KB
Pozvánka na zasedání ZO 9.2.2022
Vyvěšeno: 31. leden 2022 Sejmuto: 16. únor 2022
PDF, 406 KB
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 7. leden 2022 Sejmuto: 29. leden 2022
PDF, 172.6 KB
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Český Herálec
Vyvěšeno: 5. leden 2022 Sejmuto: 13. leden 2022
PDF, 210.3 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 17. prosinec 2021 Sejmuto: 3. leden 2022
PDF, 1 MB
Veřejná vyhláška Cyklostezka Herálec - Svratka
Vyvěšeno: 16. prosinec 2021 Sejmuto: 4. leden 2022
PDF, 335.8 KB
Dispozice s majetkem obce - čp. 98
Vyvěšeno: 8. prosinec 2021 Sejmuto: 16. prosinec 2021
PDF, 250.1 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 30. listopad 2021 Sejmuto: 16. prosinec 2021
PDF, 843 KB
Návrh rozpočtu Obce Herálec na rok 2022
Vyvěšeno: 24. listopad 2021 Sejmuto: 9. prosinec 2021
PDF, 4.6 MB
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec a části k.ú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 22. listopad 2021 Sejmuto: 30. listopad 2021
PDF, 149.9 KB
Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 15. listopad 2021 Sejmuto: 1. prosinec 2021
PDF, 163.6 KB
Záměr prodeje pozemku p.č. 544/16 v k.ú. Herálec na Moravě
Vyvěšeno: 15. listopad 2021 Sejmuto: 1. prosinec 2021
PDF, 164.8 KB
Záměr prodeje pozemků p.č. 126/13 a 126/14 v k.ú. Český Herálec
Vyvěšeno: 3. listopad 2021 Sejmuto: 11. listopad 2021
PDF, 257.2 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 2. listopad 2021 Sejmuto: 18. listopad 2021
PDF, 224 KB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Cyklostezka Herálec - Svratka
Vyvěšeno: 1. listopad 2021 Sejmuto: 11. listopad 2021
PDF, 104.6 KB
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 9. listopadu 2021 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina
Vyvěšeno: 25. říjen 2021 Sejmuto: 9. listopad 2021
PDF, 353.7 KB
dispozice s majetkem obce - p.č.464/17 a 556/96
Vyvěšeno: 21. říjen 2021 Sejmuto: 6. listopad 2021
PDF, 310.6 KB
Cenový předpis - stočné od 1.1.2022 do 31.12.2022
Vyvěšeno: 21. říjen 2021 Sejmuto: 6. listopad 2021
PDF, 251.9 KB
Cenový předpis - vodné od 1.12.2021 do 30.11.2022
Vyvěšeno: 14. říjen 2021 Sejmuto: 30. říjen 2021
PDF, 727.9 KB
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Herálec na roky 2022 - 2027 schválený ZO dne 13.10.2021
Vyvěšeno: 14. říjen 2021 Sejmuto: 30. říjen 2021
PDF, 586.6 KB
Rozpočtové opatření č. 11/2021
Vyvěšeno: 13. říjen 2021 Sejmuto: 31. prosinec 2021
PDF, 1.1 MB
Výzva k vlastníkům lesů - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 6. říjen 2021 Sejmuto: 14. říjen 2021
PDF, 243.3 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 5. říjen 2021 Sejmuto: 21. říjen 2021
PDF, 632.5 KB
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Vyvěšeno: 4. říjen 2021 Sejmuto: 20. říjen 2021
PDF, 110.8 KB
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Vyvěšeno: 22. září 2021 Sejmuto: 8. říjen 2021
PDF, 503.9 KB
Záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 488/27 v k.ú. Český Herálec
Vyvěšeno: 20. září 2021 Sejmuto: 6. říjen 2021
PDF, 615.9 KB
Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy
Vyvěšeno: 16. září 2021 Sejmuto: 1. říjen 2021
PDF, 253.3 KB
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Český Herálec a na části k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda
Vyvěšeno: 14. září 2021 Sejmuto: 4. říjen 2021
PDF, 300.3 KB
dispozice s majetkem obce - pronájem
Vyvěšeno: 13. září 2021 Sejmuto: 29. září 2021
PDF, 202.8 KB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vyvěšeno: 13. září 2021 Sejmuto: 31. prosinec 2021
PDF, 376.5 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 9. září 2021 Sejmuto: 25. září 2021
PDF, 618.1 KB
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Vyvěšeno: 8. září 2021 Sejmuto: 14. říjen 2021
PDF, 161.8 KB
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Herálec na období 2022 - 2027
Vyvěšeno: 1. září 2021 Sejmuto: 9. září 2021
PDF, 211.4 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 24. srpen 2021 Sejmuto: 11. říjen 2021
PDF, 19 KB
Volby do Poslanecké sněmovny PČR 8.-9.10.2021 - Informacwe o počtu a sídlech volebních okrskůočet členů OVK
Vyvěšeno: 23. srpen 2021 Sejmuto: 24. září 2021
PDF, 2.4 MB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity
Vyvěšeno: 9. srpen 2021 Sejmuto: 11. říjen 2021
PDF, 14.8 KB
Volby do Poslanecké sněmovny PČR 8.-9.10.2021 - Počet členů OVK
Vyvěšeno: 29. červenec 2021 Sejmuto: 14. srpen 2021
PDF, 229.2 KB
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Vyvěšeno: 21. červenec 2021 Sejmuto: 29. červenec 2021
PDF, 555.6 KB
Pozvánka na ZO 28.7.2021
Vyvěšeno: 19. červenec 2021 Sejmuto: 16. září 2021
PDF, 4.1 MB
Veřejná dražební vyhláška
Vyvěšeno: 12. červenec 2021 Sejmuto: 8. srpen 2021
PDF, 1 MB
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno: 9. červenec 2021 Sejmuto: 26. červenec 2021
PDF, 3.6 MB
kOMLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KÚ. ERÁLEC NA mORAVĚ A kOCANDA - ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ
Vyvěšeno: 1. červenec 2021 Sejmuto: 21. červenec 2021
PDF, 646.2 KB
Aukční vyhláška
Vyvěšeno: 24. červen 2021 Sejmuto: 12. červenec 2021
PDF, 604.1 KB
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Vyvěšeno: 23. červen 2021 Sejmuto: 9. červenec 2021
PDF, 248.5 KB
Nařízení státní veterinární správy
Vyvěšeno: 22. červen 2021 Sejmuto: 24. červen 2021
PDF, 173.2 KB
Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 21. červen 2021 Sejmuto: 7. červenec 2021
PDF, 576.3 KB
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav
Vyvěšeno: 21. červen 2021 Sejmuto: 20. srpen 2021
PDF, 536 KB
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Herálec na Moravě a Kocanda - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Vyvěšeno: 21. červen 2021 Sejmuto: 7. červenec 2021
PDF, 159.8 KB
Záměr pronájmu částí nebytových prostor č.p. 221 Herálec
Vyvěšeno: 10. červen 2021 Sejmuto: 25. červen 2021
PDF, 592.2 KB
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Vyvěšeno: 9. červen 2021 Sejmuto: 24. červen 2021
PDF, 761.3 KB
Kpú kú. Herálec na Moravě a Kocanda
Vyvěšeno: 2. červen 2021 Sejmuto: 18. červen 2021
PDF, 726.5 KB
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Vyvěšeno: 2. červen 2021 Sejmuto: 10. červen 2021
PDF, 184.4 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 28. květen 2021 Sejmuto: 30. červen 2021
PDF, 284.3 KB
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec a části k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda
Vyvěšeno: 27. květen 2021 Sejmuto: 12. červen 2021
PDF, 603.9 KB
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Vyvěšeno: 24. květen 2021 Sejmuto: 9. červen 2021
PDF, 647.5 KB
Aukční vyhláška
Vyvěšeno: 24. květen 2021 Sejmuto: 9. červen 2021
PDF, 644.1 KB
Aukční vyhláška
Vyvěšeno: 24. květen 2021 Sejmuto: 8. červen 2021
PDF, 313.5 KB
dispozice s majetkem obce p.č. 485-9 v kú. Český Herálec
Vyvěšeno: 13. květen 2021 Sejmuto: 29. květen 2021
PDF, 668.7 KB
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Vyvěšeno: 5. květen 2021 Sejmuto: 13. květen 2021
PDF, 237.7 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec
Vyvěšeno: 29. duben 2021 Sejmuto: 11. květen 2021
PDF, 129.8 KB
pozvánka na ZO Kraje Vysočina - 11.5.2021 v 10 hodin
Vyvěšeno: 27. duben 2021 Sejmuto: 11. květen 2021
PDF, 19.2 KB
dispozice s majetkem obce čp.149
Vyvěšeno: 27. duben 2021 Sejmuto: 11. květen 2021
PDF, 20.3 KB
dispozice s majetkem obce čp.149
Vyvěšeno: 23. duben 2021 Sejmuto: 27. květen 2021
PDF, 65 KB
Veřejná vyhláška - FÚ pro Kraj Vysočinu
Vyvěšeno: 21. duben 2021 Sejmuto: 7. květen 2021
PDF, 680 KB
Oznámení o uzavření VPS - čp.91
Vyvěšeno: 16. duben 2021 Sejmuto: 16. duben 2021
PDF, 2 MB
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Vyvěšeno: 16. duben 2021 Sejmuto: 3. květen 2021
PDF, 17.3 MB
Schválený závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno: 14. duben 2021 Sejmuto: 28. duben 2021
PDF, 296.2 KB
dispozice s majetkem obce čp.81 - ordinace zubního lékaře
Vyvěšeno: 14. duben 2021 Sejmuto: 28. duben 2021
PDF, 308.9 KB
dispozice s majetkem obce čp.149
Vyvěšeno: 7. duben 2021 Sejmuto: 15. duben 2021
PDF, 266.7 KB
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Herálec

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
All Rights Reserved, Obec Herálec © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti